Domov    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

M/  Kurz Korčuľovania MAREC

2.3.2019- 30.3.2019  CROW ARÉNA , Kavečanska cesta, Košice, vždy v sobotu, 5 lekcií v časoch

M1     7.45 - 8.45 Otvorený  

M2     9.00 - 10.00 Otvorený

M3   10.15 - 11.15 Otvorený

 

Cena za 5 lekcií

dieťa: 30 eur

dospelý: 40 eur

 

Rodinné zľavy:

za rodinu považujeme :  rodinu žijúcu v jednej domácnosti, Otec+ matka + ich vlastné deti.

NEVZŤAHUJE SA na typ rodiny v zložení

- krstné mamy a otcovia + deti

- bratranci + sesternice + ich deti

- susedské vzťahy

 

2 deti + 2 dospelí / 1 dieťa zdarma       110 eur
3 deti + 2 dospelí / 1 dospelý zdarma   130 eur
3 deti + 1 dospelý / 1 dieťa zdarma      100 eur
4 deti / 1 dieťa zdarma                         90 eur

 

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu ( L1,L2,L3,M1,M2,M3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičy a včasnom nahlásení.

dospelý 9 €

dieťa 7 €

PRIHLÁŠKA tu