Domov    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

 

 

Momentálne nie sú  žiadne kurzy korčuľovania

 

Rodinné zľavy:

za rodinu považujeme :  rodinu žijúcu v jednej domácnosti, Otec+ matka + ich vlastné deti.

NEVZŤAHUJE SA na typ rodiny v zložení

- krstné mamy a otcovia + deti

- bratranci + sesternice + ich deti

- susedské vzťahy

 

2 deti + 2 dospelí / 1 dieťa zdarma      
3 deti + 2 dospelí / 1 dospelý zdarma  
3 deti + 1 dospelý / 1 dieťa zdarma     
4 deti / 1 dieťa zdarma                       

 

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu ( L1,L2,L3,M1,M2,M3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičy a včasnom nahlásení.

dospelý 9 €

dieťa 7 €

PRIHLÁŠKA tu