Úvod    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

O/ Kurz Korčuľovania NOV-DEC

 

9.11.- 14.12.2019  CROW ARÉNA, Kavečanska cesta, Košice, vždy v sobotu, 6 lekcií v časoch

O1    7.45 - 8.45 PRIHLÁŠKA tu 

O2    9.00 - 10.00  OBSADENÝ

O3   10.15 - 11.15 OBSADENÝ

 

Zvýhodnená cena za 6 lekcií

dieťa: 35 eur

dospelý: 50 eur

 

Cena pri nastúpení do už prebiehajúceho kurzu

dieťa : 7 eur / 1 lekcia

dospelý: 9 eur / 1 lekcia

 

2 deti + 2 dospelí / 1 dieťa zdarma   135 eur  
3 deti + 2 dospelí / 1 dospelý zdarma 155 eur
3 deti + 1 dospelý / 1 dieťa zdarma   120 eur 
4 deti / 1 dieťa zdarma  105 eur 

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

 

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu (O1,O2,O3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

 

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičky a včasnom nahlásení.

dospelý 9 €

dieťa 7 €

PRIHLÁŠKA tu