Úvod    AKTUALITY    KOVID INŠTRUKCIE

KOVID INŠTRUKCIE

Kurzy budú v režime Kovid automatu OTP čo znamená, (očkovaní, testovaní, prekonaní)


opäť otvárame obľúbené hodiny kurzov korčuľovania ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých.

Nakoľko ide o šport v interiéri, samozrejme budeme rešpektovať opatrenia súvisiace so zabránením šírenia koronavírusu.

Po skúsenostiach s minulým rokom si Vás dovoľujeme upozorniť, že podmienky účasti na kurzoch môžu byť menené nariadeniami vlády, prípadne rozhodnutiami Úradu verejného zdravotníctva.

V prípade, že sa z týchto dôvodov nebude môcť uskutočniť ktorákoľvek z hodín Vášho kurzu celá hodnota zaplatenej hodiny kurzu Vám bude vrátená. Z tohto dôvodu OZ Korčulka nebude poskytovať na jednotlivé kurzy množstevnú ani rodinnú zľavu.

 

Kurzy budú v režime Kovid automatu OTP čo znamená, (očkovaní, testovaní, prekonaní)

1 Za plne očkovanú osobu považuje:
a) osobu najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osobu najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
c) osobu najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osobu do 12 rokov veku.

 

2 Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) organizátor považuje:
a) osobu plne očkovanú,
b) osobu, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


3 Potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

 

4 Pričom sme ako organizátor podujatia oprávnení požadovať, od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky,nahliadnuť do týchto dokladov.

Tešíme sa na Vás. Spolu to zvládneme!