Úvod    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

X/ Kurz Korčuľovania APRÍL

30.3, 13.4, 20.4 a 27.4.2022

 

CROW ARÉNA, Kavečanska cesta, Košice, vždy v STREDU, 4 lekcie v čase

 

X1/ 17.45-18.30  otvorený prihláška tu

  cena:

            dieťa: 36 eur

         dospelý: 44 eur

 

Cena pri nastúpení do už prebiehajúceho kurzu

dieťa :  9 eur / 1 lekcia

dospelý: 11 eur / 1 lekcia

 

od 1.1 nie je možné vyplatiť kurz v hotovosti

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

 

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu (U2,U3,V2,V3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

 

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičky a včasnom nahlásení.

dospelý 11 €

dieťa 9 €

PRIHLÁŠKA tu