Úvod    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

D/Steel Arena, tréningová hala/ Kurz Korčuľovania FEB - MAR 2024

18.2.2024 -24.3.2024, Steel Arena,  Košice, začíname v NEDEĽU, 6 lekcií v čase

 

D1 / 9:00 - 9:45 

D2 / 10:00 - 10:45 

cena

dieťa: 54 eur 

dospelý: 66 eur

cena

POZOR- ZMENA ČÍSLA ÚČTU

po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  

prevodom na č.ú:

VUB BANKA  , IBAN SK50 0200 0000 0031 1890 7656

dieťa

dospelý

 

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu ( D1, D2)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

 

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičky a včasnom nahlásení.

 

dospelý 12 €

dieťa 10 €

PRIHLÁŠKA tu