Úvod    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

Q/ Kurz Korčuľovania FEB-MAR

29.2 - 4.4.2020 okrem 28.3.  CROW ARÉNA, Kavečanska cesta, Košice, vždy v sobotu, 5 lekcií v časoch

 

Q2    9.00 - 10.00 PRIHLÁŠKA tu

Q3   10.15 - 11.15 PRIHLÁŠKA tu

 

cena

dieťa: 35 eur

dospelý: 45 eur

 

Cena pri nastúpení do už prebiehajúceho kurzu

dieťa : 7 eur / 1 lekcia

dospelý: 9 eur / 1 lekcia

Rodinné zľavy:

za rodinu považujeme :  rodinu žijúcu v jednej domácnosti, Otec+ matka + ich vlastné deti.
NEVZŤAHUJE SA na typ rodiny v zložení
- krstné mamy a otcovia + deti
- bratranci + sesternice + ich deti
- susedské vzťahy

2 deti + 2 dospelí / 1 dieťa zdarma   125 eur  
3 deti + 2 dospelí / 1 dospelý zdarma 150eur
3 deti + 1 dospelý / 1 dieťa zdarma   115 eur 
4 deti / 1 dieťa zdarma  105eur 

 

od 1.1 nie je možné vyplatiť kurz v hotovosti

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

 

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu (P1,P2,P3,Q2,Q3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

 

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičky a včasnom nahlásení.

dospelý 9 €

dieťa 7 €

PRIHLÁŠKA tu