Úvod    CENNÍK A PLATBA

CENNÍK A PLATBA

Kurzy budú v režime Kovid automatu OTP čo znamená, (očkovaní, testovaní, prekonaní)

1 Za plne očkovanú osobu považuje:
a) osobu najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osobu najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, alebo
c) osobu najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, alebo
d) osobu do 12 rokov veku.


2 Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) organizátor považuje:
a) osobu plne očkovanú,
b) osobu, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.


3  Potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19,
potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.


4 Pričom sme ako organizátor podujatia oprávnení požadovať, od osoby vstupujúcej do vnútorných priestorov prevádzky,nahliadnuť do týchto dokladov

 

vzhľadom na vyhlásený núdzový stav v krajine, OZ Korčulka ruší práve prebiehajúci kurz T.

Všetkým prihláseným bude poplatok vrátený v alikvotnej čiastke za 4 lekcie.

Táto čiastka vám bude vrátená na účet z ktorého bol poplatok pripísaný na účet OZ Korčulka.

Ak by ste si kredit chceli nechať na nasledujúci kurz, informujte nás na
ozkorculka@kurzkorculovania.sk

Verím, že všetci zostaneme zdraví a v novom roku budeme pokračovať v ďalších kurzoch.

 

 

T/ Kurz Korčuľovania NOV-DEC ZRUŠENÝ

13.11 - 18.12.2021 CROW ARÉNA, Kavečanska cesta, Košice, vždy v sobotu, 6 lekcií v časoch

T2    9.00 - 10.00  zrušený

T3   10.15 - 11.15 zrušený

OD 1. Novembra, Crow Aréna zvyšuje ceny prenájmu ľadovej plochy o 20%, z tohto dôvodu sme nútení upraviť ceny kurzov

 

cena

dieťa: 50 eur

dospelý: 65 eur

 

Cena pri nastúpení do už prebiehajúceho kurzu

dieťa :  9 eur / 1 lekcia

dospelý: 11 eur / 1 lekcia

 

od 1.1 nie je možné vyplatiť kurz v hotovosti

 

- po vyplnení prihlášky a obdržaní potvrdenia o doručení prihlášky na Vašu emailovú adresu, môžte kurz vyplatiť  prevodom na č.ú:

Prima Banka , IBAN SK93 5600 0000 0022 7582 9001,

 

do poznámky prosím uviesť meno prihlasovaného / čislo kurzu (P1,P2,P3,Q2,Q3)

Pri platbe pre viacerých účastníkov naraz, prosíme do poznámky pre prijímateľa uviesť mená prihlasovaných.

 

NAHRADZOVANIE LEKCIE

Nahradzovanie lekcií nie je možné, z dôvodu naplnenia kurzu. Poplatok za kurz zahrňuje miesto v skupine, trénera ako aj ľadovú plochu, preto sa zmeškané hodiny nedajú nahradiť ani vyplatiť alikvotnú časť.

Poslať niekoho iného ako náhradu, je zaradenie do skupiny s inou výkonnosťou. Takýto vstup radíme ako jednorazový a spoplatňuje sa osobitne.

 

JEDNORÁZOVÁ PLATBA

je možná len pri nenaplnení kurzu a po dohode s trénerkami. Nie je možný samovoľný vstup na ľadovú plochu, bez identifikačnej kartičky a včasnom nahlásení.

dospelý 11 €

dieťa 9 €

PRIHLÁŠKA tu